Ydelser

Salling Bogføring hjælper virksomheder og foreninger, der vil outsource administrative opgaver.

Vi hjælper dig, der:

 • vil koncentrere dig om dine kerneområder
 • vil bruge tiden og ressourcerne på udvikling og drift af din forretning
 • måske ikke har de nødvendige økonomiprogrammer - og ikke vil investere i dem

Vi udfører en bred vifte af ydelser:

Salling Bogføring

Bogføring

 • Indtastning af bilag
 • Kasse- og bankafstemninger
 • Moms og lønsum - samt indberetning heraf
 • Udarbejdelse af balance etc.

Kunder og kreditorer

 • Fakturering
 • Rykkerskrivelser
 • Betaling af kreditorer

Løn

 • Lønindberetning (funktionærer og timelønnede)
 • Refusion (barsel og sygdom)
 • A-skat, AM m.v.

Årsregnskab

 • Gennemgang af balance
 • Klargøring til revisor
 • Kontakt til revisor

Yderligere assistance

 • Korrespondance til myndigheder
 • Budgetopfølgning
 • Husleje- og kontingentopkrævning
 • Anlægskartotek og beregning af afskrivninger
 • Generelle administrative opgaver

Fandt du ikke hvad du søgte?

 • Kontakt os gerne hvis du har brug for særlig assistance

Særligt om refusion

Vi hjælper med refusion - også dig, der har fastansatte bogholdere, men som ikke har behov for at have disse kompetencer i huset hele tiden. Læs eventuelt et eksempel her.

For eksempel søger vi online:

 • fleksjob-tilskud
 • lærlingerefusion
 • dagpengerefusion ved sygdom og barsel
bubble